Disse 10 må du gjøre i 2020Nytt år, nye muligheter sies det.. men hvilke tiltak kan du gjennomføre i 2020 som gjør at du får flere medlemmer og de forblir medlemmer lenger?


Driver du et senter, og er godt fornøyd med resultatene dine, så er denne artikkelen ikke noe for deg. Men dersom du ser nye forretningsmuligheter og økonomisk oppside med noen lette tiltak på senteret ditt - så leser du videre.


De siste årene har vi jobbet med å avdekke hva det er som kjennetegner treningssentrene som kommer til å lykkes i fremtiden. En av tingene vi stadig kommer tilbake til er personlige trenere.


Personlige trenere er én av fremtidens viktigste faktorer for å redusere frafallsrate. For et medlem har det å ha en personlig trener en enorm verdi. Ikke bare hjelper en personlig trener medlemmet å komme i bedre form, men medlemmer som har personlig trener lykkes oftere med treningen og blir lenger på senteret. Den personlige treneren blir også for mange av medlemmene dine selve fjeset på ditt senter. Når de tenker på treningssenteret ditt, så tenker de ofte på de trenere de møter der.


Dessverre og kanskje heldigvis for deg så utnytter ikke mange sentre sine personlige trenere til det maksimale. Det gir deg en mulighet til å jobbe med å forbedre ditt senter og slå konkurrentene!


I dag går vi alle rundt med en mobiltelefon i lommen og vi bruker store deler av hverdagen vår på denne. Likevel er det få sentre som i stor grad bruker mobiltelefon aktivt i sitt arbeid med å beholde medlemmene lenger. Her ligger det en gullgruve for de som satser.


Om du vil lykkes i 2020 og fremover bør du se på mulighetene for å knytte dine personlige trenere og medlemmene nærmere hverandre gjennom bruk av teknologi.


Her er de 10 anbefalingene for å klare seg i 2020


1. Du må tilrettelegge for at PT kan kommunisere enkelt med medlemmene i henhold til GPDR. I dag er det mange personlige trenere som kommuniserer via SMS, Facebook Messenger og mail. Du som eier senteret kan være ansvarlig for at dataen som utveksles lagres på riktig måte og du bør legge tilrette for at informasjon om dine medlemmer ikke kommer på avveie.

2. Du må gjøre det enklere for PT å vise seg frem til medlemmene.

3. Du må gjøre det enkelt for medlemmene å se hva alle pt’ene kan hjelpe dem med i de digitale flatene de befinner seg i. Mange medlemmer vegrer seg for å gå bort å snakke med en personlig trener, men mange synes det er helt greit å starte en chat for å spørre om råd.

4. Du må knytte medlemmene til PT’ene på en smidig måte.

5. Det holder ikke med “du får gratis time”, medlemmene bør se utbytte av å ha PT på et “brukervennlig” måte. Vis frem suksesshistorier medlemmer har hatt ved bruk av PT på ditt senter.

6. PT skal være selger, eller burde ha salgs-egenskaper, men du kan bruke digitale verktøy for å gjøre det lettere for PT å gjøre det hun er best på - nemlig å trene andre.

7. Du må forstå medlemmene bedre før du henviser dem til PT.


8. Bruk dine personlige trenere som influencere. Disse er allerede kjent i ditt lokalmiljø og kan være en viktig bidragsyter til medlemsvekst på senteret ditt.

9. Tenk kundereise, kundereise, kundereise.


10. Tenk Digitalt! Digitalt! Digitalt!


I 2020 bør du benytte digitale tjenester for å vinne over flere medlemmer og øke PT salget. I en tid der alle sentrene løper etter samme medlemmer, vinner du stort dersom du heller ser på de medlemmene du har, og finner gode metoder å selge PT timer på.


Bestill gratis demo hvis du er interessert!


Cheers!